Zapisz się!
Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny dla uczestników imprez biegowych B2Run

 

Administrator danych osobowych

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Evolutio s.c. z siedzibą Warszawie (adres: ul. Ogniskowa 5, 03-289 Warszawa), dalej zwana "Evolutio".

 

Skąd mamy Twoje dane

 

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania przez Ciebie konta na stronie www.b2run.pl, jak również podczas przekazywania nam podpisanego zgłoszenia do udziału w imprezie B2Run.

 

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych, prawnie uzasadniony interes przetwarzania

 

Podstawowym celem przetwarzania Twoich danych będzie przygotowanie i zapewnienie Twojego udziału w imprezie biegowej B2run. W zależności od charakteru Twojej udziału i kategorii danych osobowych, które przekażesz Evolutio, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie:

 • W zakresie, w którym przekazane przez Ciebie dane osobowe zawierać będą dane dotyczące zdrowia:

 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii (art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 ("RODO") - dla celu dopuszczenia Cię w udziale w imprezie biegowej B2run;

 • uprawniona działalność Evolutio (art. 9 ust. 2 lit d) RODO) - dla celów utrzymywania bieżących kontaktów podejmowanych w ramach działalności Evolutio;

 • fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Evolutio (art. 9 ust. 2 lit f) RODO), w przypadku gdy takie roszczenia wystąpią;

 • W pozostałym zakresie:

 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) i fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) - dla celów przyjęcia Twojego zgłoszenia do biegu B2run;

 • fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) - w przypadku, gdy Twoje zgłoszenie zostanie przyjęte i Twój udział w biegu B2Run zostanie potwierdzony;

 • prawnie uzasadniony interes Evolutio (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub ochronie przed roszczeniami przez Evolutio - w przypadku gdy takie roszczenia wystąpią;

 • obowiązek prawny ciążący na Evolutio (art. 6 ust. 1 lit c) RODO) - w zakresie obowiązków prawnych Evolutio wynikających z przepisów podatkowych.

 

Komu i gdzie Evolutio może przekazać Twoje dane? Kto może być odbiorcą Twoich danych poza Evolutio?

 

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. MaxFun Sports GmbH

Handelskai 388, Top 531, Stiege 5

(Eingang Wehlistraße 299)

A-1020 Wien

http://www.maxfunsports.com

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych

 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

 

Jak długo Evolutio będzie przechowywać Twoje dane? (informacje o okresie przechowania danych)

 

Evolutio będzie korzystało z Twoich danych osobowych przez okres niezbędny do wykonania zawartej z Tobą umowy lub, w zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych opiera się na Twojej zgodzie - do momentu cofnięcia zgody.

 

W przypadku gdy weźmiesz udział w biegu z cyklu B2Run- Evolutio będzie przechowywać Twoje dane osobowe przez okres 2 lat od momentu udziału w biegu w celu możliwości zapewnienie porównywalności czasów osiąganych przez uczestników na danych dystansach biegowych. Dodatkowo, Evolutio będzie przechowywało Twoje dane osobowe przez okres wynikający z przepisów podatkowych.

 

Twoje dane mogą być przez nas również przechowywane dla celów ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia tych roszczeń.

 

Informacja o przysługujących Ci prawach

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym, czy Evolutio przetwarza twoje dane osobowe oraz o zakresie Twoich danych osobowych posiadanych przez Evolutio, celach przetwarzania danych czy kategoriach odbiorców Twoich danych osobowych;

 • prawo do uzyskania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Evolutio;

 • prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia Twoich danych osobowych;

 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

 • prawo do przenoszenia danych przetwarzanych przez Evolutio na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy w systemach informatycznych Evolutio;

 • prawo do wniesienia sprzeciwu - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie Evolutio.

 

Aby skorzystać z tych praw skontaktuj się z nami pod adresem ochronadanych@b2run.pl

 

Jeżeli zwrócisz się do Evolutio z żądaniem skorzystania ze Swoich praw, Evolutio może skorzystać z wszelkich rozsądnych środków w celu zweryfikowania Twojej tożsamości. Evolutio będzie odpowiadać na żądania bez zbędnej zwłoki, możliwie w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa w tym zakresie.

 

Prawo cofnięcia zgody

W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody powinno nastąpić przez złożenie odpowiedniego oświadczenia na piśmie i przesłanie/złożenie Evolutio.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz o braku zobowiązania do podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest konieczne do przyjęcia i zapewnienia przez Evolutio Twojego uczestnictwa w imprezie biegowej z cyklu B2Run. Wszystkie dane podajesz dobrowolnie.

 

Informacja o konsekwencjach niepodania danych

Brak podania przez Ciebie danych osobowych uniemożliwi Twój udział w imprezie biegowej z cyklu B2Run.

 

Informacja o wykorzystywaniu danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

SMSAPI
V Radan Półmaraton Gliwicki
Biegowe.pl
wszystko o bieganiu
Silesion
24gliwice
CCM